POSTUP PRE FYZICKÉ OSOBY

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2016

1. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 3,00 € pre prijímateľa. 

2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, v prípade, že chcete peniaze poslať do nášho občianskeho združenia:
IČO: 42215790
Právna forma: Občianske združenie
Názov: ROVNOSŤ TEPLIČKA
Ulica: Za Kaštieľom
Číslo: 785/32
PSČ: 01301
Obec: Teplička nad Váhom

3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2016) na Váš daňový úrad ( podľa Vášho bydliska - adresu si nájdete TU) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. 

4. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa. 

- IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava

- Ak organizácia nemá uvedené SID, tak kolónku na SID nechajte prázdnu

 
FYZICKÁ OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie:
  • Daňové priznanie fyzických osôb TYP A)

 DPFOA.pdf

DPFOA-potvrdenie.pdf 

  • Daňové priznanie fyzických osôb TYP B)

DPFOB.pdf 

DPFOB-potvrdenie.pdf