POSTUP PRE ZAMESTNANCOV

1. Do 15.02. požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. 

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane

3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €. 

5. Prečitajte si pozorne celé   Vy hlásenie v ktorom sú predvyplnené naše údaje. 

6. Do Vyhlásenia doplňte sumu, ktorú nám chcete poukázať. 

7. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04. na daňový úrad podľa Vášho bydliska – adresu si nájdete TU

8. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v prospech nášho občianskeho združenia. Peniaze na náš účet prevádza príslušný daňový úrad. Váš zamestnávateľ platí celú Vašu daň príslušnému daňovému úradu. 

Tlačivo na stiahnutie:
Vyhlásenie-2018-DP-2017-editovateľné.pdf (172,1 kB)