Filmy sa stávajú čoraz viac vyhľadávanejším spôsobom odpočinnku a samozrejme nás ovplyvňujú a formujú. Pre diváka je to veľmi pohodlná a časovo nenáročná forma prijímania zábavy, názorov a poučenia. No pri pohľade na ponuku súčasných komerčných TV, si človek často nemá z čoho vyberať a aj keď niečo nájde, je nútený si film pozrieť s pekelnou dávkou reklám. O to viac poteší, ak sa nájde možnosť pozrieť si kvalitné dielo s plnohodnotnou myšlienkou, či zábavou.

Premietanie filmu: Facing the Giants (2006) Vzoprieť sa obrom

Film je z prostredia amerického futbalu na kresťanskej strednej škole. Dráma so silným evanjeliovým posolstvom, ako môže Boh pôsobiť v životoch ľudí, ktorí mu dôverujú a dávajú mu vo svojom živote 1. miesto. Celým príbehom sa nesie myšlienka, že: „S Bohom je všetko možné!“ 

 

Fotogaléria: Premietanie