Genéza R.T.

 

Vážení priatelia, dovoľte, aby som Vám predstavil občianske združenie 

R o v n o s ť  T e p l i č k a  (R.T.).

Sen sa stal skutočnosťou a v našej obci Teplička nad Váhom, vzniklo v decembri A.D. 2010, prorodinné občianske združenie

Rovnosť Teplička (R.T.). Je to odpoveď na dobu v ktorej žijeme. OZ R.T. vzišlo z vtedajšieho vedenia a členov kresťanského modlitbového spoločenstva "ŽIVÉ KAMENE".

Sme svedkami priameho, ale i skrytého tlaku médií na človeka v oblasti mravov a morálky, čoho následkom sú: neúcta k človeku, prehnané sebavedomie, kultúra napätia a smrti vo filmoch- za účelom udržania sledovanosti. Neviazanosť a voľné vzťahy spôsobujú destabilizáciu hlavne mladého človeka, ktorý egoisticky poníma život, čo vedie k nestálym vzťahom, nezodpovednosti, a až k rozvratom rodín. Aj pre tieto skutočnosti sa desať nadšencov z Tepličky, rozhodlo založiť toto združenie, na podporu rodiny.

 Všetko to začalo ešte v 90-tych rokoch mládežníckym spevokolom v Tepličke, z ktorého postupne vzniklo modlitbové kresťanské spoločenstvo Živé kamene, ktoré sa stretáva v Tepličke už asi 15 rokov. Okrem modlitbových stretiek sme teda pôsobili ako spevácky zbor mladých, neskôr i s deťmi, ale taktiež sme organizovali darovanie krvi, „Gospelový večer“ na obecných slávnostiach, „Sviečku za nenarodené deti“, „Deň počatého dieťaťa“, „Rozprávkový deň so Sofiou“, a iné. Prvá aktivita  R.T. bola v ZŠ Žofie Bosniakovej, pod názvom „Čas pre rodinu“ (feb.2011), kde sa zišlo 55 dospelých a 30 detí. Založili sme Facebook stránku Rovnosť Teplička R.T. a od januára 2013 už aj web stránku rovnostteplicka.sk, kde uverejňujeme videá, články, prezentácie, a linky na podporu rodiny. Od decembra 2011 do augusta 2016 sme prevádzkovali v našej obci Materské centrum Rybička. V roku 2012 sme zakúpili autorské práva na ročné premietanie filmu „Vzoprieť sa obrom“. Tento hodnotný film sme premietali na Deň detí a na obec. slávnostiach v Tepličke, ale aj v Strečne, Dlhom Poli, Predmieri, Rašove, a Závodí. Vďaka vašim príspevkom sme v roku 2015 pomohli 10 rodinám potravinovou zbierkou.Sme spoluorganizátor jesennej zbierky šatstva, obuvi, hračiek a malých domácich spotrebičov v Tepličke nad Váhom. Hmotná pomoc putuje do krízových centier. 

Aktuálne pomáhame sociálne znevýhodneným rodinám s deťmi s ťažkým zdravotným postihnutím. Zastrešujeme detský spevokol "Teplické sláviky" v Tepličke nad Váh

Mám ešte na srdci spomenúť život a dobročinnosť Žofie Bosniakovej. Milovala Boha a človeka. Verím, že keby v dnešných časoch žila, určite by sa zasadila, aj za šťastné manželstvá a rodiny ... .

                                                                                                                                      Pavol Holeša