MASTURBÁCIA !

06.03.2013 23:51

Je masturbácia hriech?

Otázka:

Je masturbácia hriech? Dnes to väčšinou každý vykonáva pokiaľ tam nie je sexuálne uspokojenie, tak väčšina mladých aj dosť chalanov v puberte s tým začínajú, lebo hormóny začínajú pracovať. Odmieta to cirkev? Veď tým človek neškodí nikomu, len potlačí svoje emócie.

Odpoveď:

Masturbácia naozaj nie je len neškodnou metódou uvolnenia emócií a hormónov. Hovorí za to niekoľko faktov, ktoré ako veriaci vnímame v spojitosti so sebaukájaním:

  • obrovské pocity viny a nečistoty,
  • bariéra vo vzťahu s Pánom,
  • narastajúci trend praktizovania sebaukájania,
  • evidentná závislosť,
  • postupné otváranie sa väčšej a väčšej sexuálnej nečistote...

Už len z tohto je zrejmé, že sa jedná o naklonenú rovinu, na ktorú keď vstúpime, ide to s nami „z kopca“.

https://www.heaven-or-hell.info/danger/