POMOHLI SME NA UKRAJINE

Opäť sme mohli pomôcť núdznym na Ukrajine
 
Sú miesta na Ukrajine, kde je veľká chudoba. Pomohli sme nevyhnutnými potrebami do domácností a hlavne deťom: učebnými pomôckami, novým šatstvom a pod.