oblakyKresťanské spoločenstvo

ŽIVÉ KAMENE

 

1 Pt 2, 4-7

4 Prichádzajte k nemu, k živému kameňu, ktorý ľudia síce zavrhli, ale pred Bohom je vyvolený a vzácny

5 a dajte sa vbudovať, aj vy, ako živé kamene do duchovného domu, do svätého kňazstva, aby ste prinášali duchovné obety, príjemné Bohu skrze Ježiša Krista.

6 Preto je v Písme: "Hľa, kladiem na Sione kameň uholný, vyvolený a vzácny; kto v neho verí, nebude zahanbený."

7 Vám teda, ktorí veríte, je na česť; pre tých však, čo neveria: "Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným".


Kresťanské modlitbové spoločenstvo ŽIVÉ KAMENE vzniklo okolo roku 1997 z niektorých členov mládežníckeho spevokolu v Tepličke nad Váhom. Bola to neuhasiteľná túžba mladých ľudí, hlbšie spoznávať Boha a pomáhať si duchovne rásť. Okrem modlitbových stretiek sme teda pôsobili ako spevácky zbor mladých, neskôr i s deťmi, ale taktiež sme organizovali aktivity ako: ´´Darovanie krvi´´ v Tepličke, „Gospelový večer“ na Obecných slávnostiach, „Sviečku za nenarodené deti“, „Deň počatého dieťaťa“, „Rozprávkový deň so Sofiou“, a iné.

Postupným vývinom s vytrvalosťou cez mnohé prekážky sa spoločenstvo vyformovalo do dnešnej podoby. Naplno sme odovzdali život Bohu a teraz vidíme, ako pôsobí v našich životoch, a tiež aj v našej službe. Neustále nám prináša nové veci, nové sny, vízie, služby. Túžime ho neustále viac spoznávať. Často sa pýtame Boha: ``Čo máš na srdci, čo treba?``

Naša služba zahŕňa evanjelizačné stretnutia, modlitebné stretnutia a výjazdy, chvály, vyučovania a premietania kresťanských filmov. Jedna z dôležitých foriem našej služby je založenie občianskeho združenia Rovnosť Teplička (R.T.), a práca v ňom.

                                               

tel. kontakt: Ján Ďungel: 0904 998 257, Pavol Holeša: 0911 275 053

Všetci ste srdečne pozvaní.