TEPLICKÉ SLÁVIKY

Našou prioritou je podporovať detský spevácky zbor Teplické sláviky

Detský spevácky zbor Teplické sláviky

je zameraný na rozvoj detí v speve predškolského a školského veku. Deti sa naučia spievať a rozvíjajú sa rytmicky a tiež duchovne. Vychádzame z duchovného bohatstva kresťanských biblických hodnôt, na ktorých stojí Európa a naša krajina. Spievame nielen gospel, ale aj ľudové, či moderné piesne. Účinkujeme na duchovných a kultúrnych podujatiach našej obce a okolí.

Spev je umenie tvoriť v hrdle tóny, prirodzený hudobný prejav človeka pomocou hlasu .Už Aristoteles tvrdil, že po hudobnom zážitku prichádza psychické uvoľnenie. A bájny spevák Orfeus zasa vedel svojím spevom a hrou na lýre nielen upokojiť zvieratá, ale aj rozplakať ľudí. Pytagoras v 6. storočí p. n. l. liečil žiakov hrou na lutnu. Už v minulosti mnohí vedeli, že spev a hudba majú čarovnú moc.

Spievanie má veľa prospešných aspektov

Pri spievaní nám nejde len o správne dýchanie či precvičovanie hlasiviek. Ide tiež o akúsi hru s emóciami a tvorivosť, pri ktorej prepájame naše vnútro s vonkajším svetom.

V minulosti spev tvoril každodennú súčasť života a prinášal ľuďom radosť do života.

 Výskumy v oblasti spevu hovoria, že spievanie akejkoľvek melódie človeka upokojí, zlepší mu náladu, posilní imunitný systém. Súčasne očisťuje organizmus, zbavuje ho oxidu uhličitého a mnohých ďalších nečistôt. Ľudský hlas má liečivú silu. Spolu s hlasivkami sa totiž uvoľňujú aj emočné bloky. Ten, kto si spieva, je zdravší a vyrovnanejší. Keď spievame, inak dýchame. Pri speve sa totiž prehlbuje dýchanie, zlepšuje sa okysličenie krvi, osviežujú sa pľúca i srdce, plný a hlasný spev rozochvieva všetky dutiny v tele, a tak nás vnútorne masíruje. Spev má liečivé účinky aj na telesné orgány, stimuluje v mozgu rovnaké časti ako čokoláda či dobré jedlo. Okrem toho pozitívne ovplyvňuje psychiku a uvoľňuje endorfíny − hormóny šťastia. Môže vyriešiť aj problémy so zaspávaním. Rytmus hudby je blízky rytmu srdca a srdcovému tepu. Pomalá, monotónne sa opakujúca hudba spomaľuje tep srdca, frekvenciu dychu aj frekvenciu mozgových vĺn. Upokojujúce melódie liečia vysoký tlak, napätie, kŕče, nespavosť, srdcové ochorenia aj bolesti hlavy.

 

Deti, ktoré spievajú, majú svoje špecifiká

Deti, ktoré spievajú sú emocionálnejšie, empatickejšie a otvárajú sa svetu citlivejším spôsobom. Prejavuje sa to napríklad tým, že sú k druhým:

  • ohľaduplnejšie,
  • úprimnejšie,
  • menej konfliktné.

Väčšinou sa lepšie učia, vedia sa dobre sústrediť a dokážu sa dobre orientovať vo svete detí aj dospelých.

Detský spevácky zbor dostal pozvanie spievať s Mirom Jarošom na Vianočnom koncerte 2019 v Tepličke nad Váhom.